مدیریت امور فرهنگی

عضو گیری و معرفی انجمن اسلامی دانشجویان

شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار مدیریت امورفرهنگی دانشگاه، عضوگیری و معرفی اندیشه ها و بزرگان انجمن اسلامی دانشجویان در هفته اول آبان در سایت مرکزی و دانشکده فنی و مهندسی واقع در فاضل آباد انجام شد.

سید محمد امین سید قاسمی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان در این باره گفت: جذب نیروهای جدید به ویژه دانشجویان ورودی 96 ، معرفی مؤسسان و الگو های سیاسی این تشکل، از اهداف برپایی غرفه عضو گیری بود که در کنار آن گزارش مختصری از فعالیت های صورت گرفته در سال های گذشته و چشم انداز انجمن در سال تحصیلی جاری ارائه گردید.

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان در ادامه افزود: قصد داریم با برگزاری برنامه های متعدد و متنوع ، اهداف و آرمان های انجمن را به دانشجویان معرفی نماییم.


  • برچسب ها:
  • غرفه
  • عضوگیری
  • انجمن اسلامی
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 201