مدیریت امور فرهنگی

مصوبات جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی

سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه؛ جلسات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 در دفتر معاون  دانشجویی و فرهنگی دانشگاه برگزار گردید و پس از بحث و بررسی با درخواست مدیران مسئول نشریات دانشجویی مبنی بر تغییر مشخصات نشریات ارغنون، پلی تکست، گلستانیت، همیاری، آوا، پرتو، چراغ، انعکاس، چرخ دنده و پژوهه موافقت بعمل آمد. همچنین درخواست مجوز انتشار نشریات نیز مورد بررسی قرار گرفت و با انتشار نشریه 24؛ به صاحب امتیازی انجمن علمی ارتباطات و روابط عمومی، نشریه مهرازی؛به صاحب امتیازی انجمن علمی معماری و نشریه پلاتو؛ به صاحب امتیازی کانون تئاتر موافقت شد.

 


  • برچسب ها:
  • کمیته ناظر بر نشریات
  • مجوز
  • تغییر مشخصات
  • انتشار
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 288