مدیریت امور فرهنگی

نخستین ارزیابی عملکرد تشکل های اسلامی در دانشگاه

چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه؛ ارزیابی عملکرد تشکل های اسلامی در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 انجام شد. دکتر عبدالرحمان علیزاده مدیر امور فرهنگی دانشگاه در این باره گفت: این نخستین ارزیابی عملکرد تشکل های اسلامی است و شاخص ها بر مبنای فعالیت های صورت گرفته از سوی آنها انتخاب شده است. شاخص هایی مانند جلسات سخنرانی، برنامه های آموزشی، انتشار نشریه، برگزاری مسابقه، نمایشگاه و پخش فیلم، برنامه های جمعی و شرکت در برنامه های خارج از دانشگاه در این ارزیابی ملاک قرار داده شده است. وی در ادامه اظهار داشت: در این ارزیابی عملکرد هر یک از تشکل ها با خودشان صورت می گیرد و با فعالیت دیگر تشکل ها مقایسه و سنجیده نمی شود اما هر یک از آنها می تواند با روند و شیوه برنامه برنامه ریزی، نحوه بودجه بندی فعالیت های یکدیگر آشنا شوند.

مهندس رضا میراب، کارشناس تشکل های اسلامی دانشگاه در این باره گفت: در ارزیابی صورت گرفته تعداد برنامه،نسبت شرکت کننده ها و درصد تخصیص اعتبار برای فعالیت های انجام شده در نظر گرفته شده است تا مسئولین تشکل ها ضمن آگاهی از نسبت برنامه انجام شده به کل برنامه ها، از میزان هزینه صورت گرفته و مشارکت مخاطبین در برنامه های خود مطلع شوند. وی در پایان از مسئولین تشکل ها خواست توجه کافی به پیوستگی برنامه ها در طول ترم داشته باشند.

 

 

 

  


  • برچسب ها:
  • ارزابی عملکرد
  • تشکل های اسلامی
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 139