مدیریت امور فرهنگی

محاسبه کمک هزینه فعالیت های فرهنگی در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه؛ کمک هزینه فعالیت های فرهنگی نهادهای دانشجویی بر اساس شیوه نامه داخلی محاسبه و لیست آن به معاونت دانشجویی و فرهنگی ارسال گردید. دکتر علیزاده مدیر امور فرهنگی دانشگاه در خصوص نحوه محاسبه کمک هزینه فعالیت های فرهنگی گفت: جهت ساماندهی ساعت فعالیت مجریان برنامه های دانشجویی، شیوه نامه ای تدوین و شاخص های کمی از قبیل سطح برگزاری، سختی اجرای برنامه و ... بر اساس محور هر فعالیت مشخص گردید. همچنین ضرایبی برای برخی از شاخص ها نیز در نظر گرفته شد. وی در ادامه گفت: فراهم آوردن زمینه مناسب برای مشارکت بیشتر دانشجویان در فعالیت­های فرهنگی و فوق برنامه، استفاده از ظرفیت­های دانشجویی و جهت دار نمودن پتانسیل­های آنها، فراهم نمودن شرایطی برای ارتقاء مهارت­های فنی، احساسی و ادراکی دانشجویان و همچنین تأمین بخشی از هزینه­هایی که در اجرای برنامه­ها توسط دانشجویان صورت می­گیرد، از جمله اهداف در راستای برنامه محور بودن فعالیت ها به شمار می رود.


  • برچسب ها:
  • کمک هزینه
  • فعالیت فرهنگی
  • محاسبه
  • نهاد دانشجویی
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 152