مدیریت امور فرهنگی

کارگاه زبان تخصصی علوم اجتماعی برگزار شد

چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه؛ در هفته دوم اسفند کارگاه زبان تخصصی رشته علوم اجتماعی توسط  انجمن علمی دانشجویی علوم اجتماعی با حضور عبدالباقی روشنی، کارشناس ارشد پژوهشگری در دانشکده علوم انسانی برگزار شد.

مائده جوادی راد دبی رانجمن علمی دانشجویی علوم اجتماعی گفت: در این کارگاه شیوه های ترجمه متون تخصصی رشته علوم اجتماعی، نوع تلفظ برخی واژگان تخصصی، قواعد دستوری زبان آموزش داده شد و بر اساس توافق بعمل آمده بین دانشجویان مقرر شد این کارگاه به طور مجازی در قالب گروه تلگرامی ادامه یابد.

 


  • برچسب ها:
  • زبان تخصصی
  • علوم اجتماعی
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 174