مدیریت امور فرهنگی

نشست دانشجویی با عنوان کودک آزاری اینترنتی برگزار شد

چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه؛ در هفته دوم اسفند ماه میزگرد دانشجویی با عنوان کودک آزاری اینترنتی توسط انجمن علمی دانشجویی علوم اجتماعی با حضور عبدالباقی روشنی، کارشناس ارشد پژوهشگری و محقق در زمینه حقوق کودکان در دانشکده علوم انسانی برگزار شد.

مائده جوادی راد دبیر انجمن علمی دانشجویی علوم اجتماعی گفت: مسأله آزارهای جنسی، جسمی و روحی کودکان از طریق اینترنت و عواملی که منجر به بروز این اتفاقات ناگوار می شود از جمله مسائلی بود که در این نشست به آن پرداخته شد.


  • برچسب ها:
  • کودک آزاری
  • اینترنتی
  • انجمن علمی
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 175