مدیریت امور فرهنگی

میزگرد دانشجویی با محوریت کتاب " تقدیر ما، تدبیر ما " برگزار شد

شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه؛ نخستین جلسه میزگرد دانشجویی توسط انجمن اسلامی دانشجویان برای اعضای مجمع عمومی انجمن اسلامی در هفته سوم اسفند با محوریت کتاب " تقدیر ما، تدبیر ما " نوشته مصطفی ملکیان در دانشکده علوم انسانی برگزار گردید.
در ابتدای جلسه، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان به خلاصه ای از مباحث کتاب؛ از جمله مفهوم اصلاح‌طلبی در علوم سیاسی، پیش فرض های زیربنایی اصلاحات را اشاره کرد و در ادامه  به طرح مسأله  تحول گفتمان جنبش دانشجویی و نسبت آن با جریان اصلاحاطلبی پرداخت.
 در ادامه جلسه دیدگاه هایی از جمله، احیای نگاه نقادانه به جریان های حاضر در قدرت؛ از جانب دانشجو، عدم وابستگی دانشجویان به جناح سیاسی خاص و حفظ استقلال برای آزادی عمل، بازنگری جریان اصلاحات در گفتمان خود در زمینه عدالت اجتماعی و راهکار هایی برای تغییر کنش گری جنبش دانشجویی در برخورد با دانشجوی امروز و.... مطرح و توسط اعضای جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.


  • برچسب ها:
  • میزگرد
  • نقد
  • تقدیرما
  • تدبیر ما
  • انجمن اسلامی دانشجویان
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 187