مدیریت امور فرهنگی

نخستین شماره نشریه Scholar منتشر شد

دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه؛ نخستین شماره نشریه علمی تخصصی انجمن علمی دانشجویی آموزش زبان و ادبیات انگلیسی با عنوان Scholar منتشر و در سازمان مرکزی دانشگاه، توزیع گردید. در این شماره به موضوعات؛ Poem of fall، Introduction of famous paintings،Picture of My  ،An autumn girl،Movie review،The key to heaven،My autummnal rain، autummnal rain، you،My autummnal rainCELT scientific chair's اشاره شده است.

 

  • برچسب ها:
  • scholar
  • نشریه علمی
  • انجمن علمی
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 200