مدیریت امور فرهنگی

دانشجویان رتبه اول دانشگاه

سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷

دانشجویان رتبه اول دانشگاه که اسامی آنها توسط مدیریت امور آموزشی ارائه گردید و در فایل زیر درج شده است از روز چهارشنبه 28 آذرماه تا روز یکشنبه 2 دیماه 97، جهت دریافت کارت هدیه خود به مدیریت امور فرهنگی دانشگاه (سرکار خانم صفری) مراجعه نمایند.


تعداد بازدید: 294