مدیریت امور فرهنگی

اینچه برون میزبان دانشجویان دانشگاه گلستان شد

یکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه؛ اردوی تفریجی به مرز اینچه برون توسط کانون گردشگری و میراث فرهنگی برای دانشجویان دختر برگزار گردید. در این اردو احمدی عضو کانون گردشگری استان گلستان با بیان اینکه سه تالاب مهم کشور از جمله آلماگل، الاگل و اجی گل در استان گلستان قرار دارند افزود: این تالاب ها نقش مهمی در حفظ و نگهداری از پرنده های مهاجر و غیر مهاجر دارند بطوریکه با پاک سازی لجن های منطقه از شیوع برخی بیماری ها جلوگیری می کنند.                                                                                                   

بازدید از بازارچه مرزی اینچه برون و استفاده غذای سنتی ترکمن (چکدرمه) از دیگر برنامه های اردوی بود.


  • برچسب ها:
  • اردو
  • اینچه برون
  • کانون گردشگری
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 650