مدیریت امور فرهنگی

برگزاری وبینار انجمن پلیمر در حوزه علوم و فناوری‌ 6/3/99

شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹

سلسله وبینارهای حوزه علوم و فناوری پلیمر با موضوع صنعت پلی اتیلن(ایران و جهان) به صورت تخصصی با مشارکت انجمن علمی دانشجویی مهندسی پلیمر و همکاری معاونت پژوهش و فناوری در تاریخ 6/3/99 در دانشگاه گلستان برگزار شد.

در این وبینار دکتر امیر رستمی عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس به ارائه مطالبی در این خصوص اشاره کرد.


تعداد بازدید: 69