نشریات دانشگاهی

انتشار 111 شماره از نشریات دانشجویی

چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه؛ تعداد نشریات منتشر شده از دی ماه 92 تا دی ماه 96 به 111 شماره رسید. دکتر عبدالرحمان علیزاده مدیر امور فرهنگی دانشگاه در این باره گفت: تعداد نشریات دانشجویی منتشر شده در سال اول دوره ارزیابی 9 شماره بود و در سال آخر به 48 شماره رسید. ایشان میانگین رشد انتشار نشریات در دوره ارزیابی 4 ساله را 62.38 درصد اعلام کردند و گفتند: انتظار داریم با جهت دهی نهادهای دانشجویی تعداد و کیفیت نشریات منتشر شده در سال های بعد افزایش یابد.

مهندس رضا میراب کارشناس نشریات دانشگاه نیز در خصوص وضعیت نشریات دانشجویی در نیم سال اول سال تحصیلی 97-96 گفت: تعداد نشریات منتشر شده در این دوره به 13 شماره و مجموع شمارگان آن به 22 نسخه رسید که از این تعداد 9 شماره مربوط به نشریات علمی و 13شماره به نشریات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اختصاص دارد. ایشان در ادامه افزود: نشریات دانشجویی منتشر شده از نظر فرم و محتوا توسط کمیته داوری بررسی می شوند و نتایج آن در کارگاه آموزشی با عنوان نقد نشریات دانشجویی که با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت نشریات در اوایل نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 برگزار می شود ارائه می گردد. وی اظهار امیدواری کرد برگزاری چنین جلسات و انتقال تجربیات زمینه پویایی مدیران مسئول و حرکت به سمت انتشار نشریات حرفه ای تر را فراهم آورد.


  • برچسب ها:
  • ارزیابی
  • نشریات دانشجویی
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 977