معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آیین نامه ها و شیوه نامه های استعداد درخشان

شماره

موضوع

دریافت فایل

 

 

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره کارشناسی ارشد

(مصوب جلسه مورخه 1393/04/11)

   
 

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره دکتری

(مصوب جلسه مورخه 1393/04/18)

   
 

اصلاحات آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره دکتری

(مصوب جلسه مورخه 1393/11/26)

    
  شیوه نامه شناسايی و انتخاب دانشجویان ممتاز دانشگاه گلستان و حمایت های تشویقی از آنان    
 

بخشنامه تسهیل در اجرای آیین نامه های  پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان دوره کارشناسی ارشد و دکتری

(ابلاغیه 1396/12/16)

   
         
         

تعداد بازدید: 1190