معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان دکتری جدیدالورود سال 97

یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷

 تاريخ ثبت نام اينترنتي 11 الي 19 شهريور 97 مي باشد

 ثبت نام اينترنتي:

 

كليه پذيرفته شدگان محترم براي ثبت نام اينترنتي به آدرس http://golestan.gu.ac.ir/ مراجعه نموده، فرم ثبت نام را تكميل و كليه مدارك اسكن شده مورد نياز را بارگذاري نمايند.

 

مدارك مورد نياز براي اسكن:

به اطلاع مي رساند كه ضروري است قبل از ورود به سايت و درج اطلاعات درخواستي،‌ مدارك زير را اسكن نموده و سپس در محل هاي مورد نظر بارگذاري نمايند.

1- اصل مدارك كارشناسي و كارشناسي ارشد مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه در آن معدل دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد قيد شده باشد.

2- فرم مخصوص ميانگين تعداد واحدهاي گذرانده دانشجويان سال آخر دوره هاي كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه اي متقاضي شركت در آزمون ورودي دكتري (Ph.D) (دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1397

 تبصره­ 1: پذيرفته شدگاني كه به دلايلي قادر به ارائه  اصل مدرك كارشناسي نمي باشند، لازم است اصل گواهي تاييد شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك را تكميل و پس از تاييد دانشگاه محل تحصيل، در زمان ثبت نام به دانشگاه محل قبولي ارائه نمايند.

تبصره­2: آن دسته از پذيرفته شدگاني كه در زمان ثبت نام براي شركت در آزمون، دانشجوي سال آخر دوره ي كارشناسي ارشد بوده اند و مي بايست تا تاريخ 31/6/97 فارغ التحصيل شوند، به عبارت ديگر، در زمان ثبت نام براي شركت در اين آزمون دانشجو بوده اند، لازم است معدل كل واحدهاي گذرانده آنان براساس (0)  تا (20) تا تاريخ31/6/1396 (و يا حداكثر تا تاريخ 30/11/1396) توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ التحصيلي دوره كارشناسي ارشد در فرم مخصوص (مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام) درج و پس از تاييد مسوول ذيربط به هنگام ثبت نام ارائه گردد.

3- تصوير از شناسنامه و كارت ملي.

4- عكس پرسنلي 3× 4 .

5- مدارك معرف وضعيت نظام وظيفه: براي مشمولين برگه نظام وظيفه و براي افراد خدمت كرده فتوكپي پايان خدمت.

تذكرات مهم

 1- معدل مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد پذيرفته شده بايد با معدل­هايي كه قبلا در زمان شركت در آزمون اعلام نموده اند، يكسان باشد.

2- از پذيرفته شدگاني كه حداكثر تا تاريخ 31/6/97 فارغ التحصيل نشوند، ثبت نام به عمل نخواهد آمد و ضمن «كان لم يكن»  تلقي شدن قبولي آنان، طبق مقررات با ايشان رفتار خواهد شد.

3- در هر مرحله ثبت نام و هنگام تحصيل، چنانچه مشخص گردد داوطلباني حقايق را كتمان نموده و يا اطلاعات غلط ارائه و واجد شرايط نمي باشد، قبولي وي «كان لم يكن» تلقي شده و طبق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

4-  هزينه چاپ كارت تغذيه، دانشجويي، ثبت نام و خدمات آموزشی براي كليه پذيرفته شدگان مبلغ 350 هزار ريال مي باشد كه مي بايست بصورت اينترنتي (حين تكميل مراحل ثبت نام و از طريق درگاه هاي پرداخت تعبيه شده) پرداخت شود.

5- كليه پذيرفته شدگان مقطع شبانه مي­بايست مبلغ 40.000.000 ريال به شكل علی­الحساب و مشابه رويه قبل پرداخت نمايند.

 

 

ثبت نام حضوری

تاريخ ثبت نام حضوری 1  الي 11 مهر 97 مي باشد

مدارك مورد نياز براي ثبت نام حضوری

1- اصل و يك نسخه تصوير مدارك كارشناسي و كارشناسي ارشد مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه در آن معدل دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد قيد شده باشد.

2- فرم مخصوص ميانگين تعداد واحدهاي گذرانده دانشجويان سال آخر دوره هاي كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه اي متقاضي شركت در آزمون ورودي دكتري (Ph.D) (دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1397

 تبصره ي 1: پذيرفته شدگاني كه به دلايلي قادر به ارائه ي اصل مدرك كارشناسي نمي باشند، لازم است اصل گواهي تاييد شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك را تكميل و پس از تاييد دانشگاه محل تحصيل، در زمان ثبت نام به دانشگاه محل قبولي ارائه نمايند.

تبصره ي2: آن دسته از پذيرفته شدگاني كه در زمان ثبت نام براي شركت در آزمون، دانشجوي سال آخر دوره ي كارشناسي ارشد بوده اند و مي بايست تا تاريخ 31/6/97 فارغ التحصيل شوند، به عبارت ديگر، در زمان ثبت نام براي شركت در اين آزمون دانشجو بوده اند، لازم است معدل كل واحدهاي گذرانده آنان براساس (0)  تا (20) تا تاريخ31/6/1396 (و يا حداكثر تا تاريخ 30/11/1396) توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ التحصيلي دوره كارشناسي ارشد در فرم مخصوص (مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام) درج و پس از تاييد مسوول ذيربط به هنگام ثبت نام ارائه گردد.

3-  اصل و دو نسخه تصوير از تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي

4-  6 قطعه عكس پرسنلي 3× 4 .

5- مدارك معرف وضعيت نظام وظيفه: براي مشمولين برگه نظام وظيفه و براي افراد خدمت كرده فتوكپي پايان خدمت.

6- براي كارمندان دولت، حكم مرخصي سالانه يا موافقت كتبي بدون قيد و شرط سازمان متبوع.

7-  ضروري است فرم تكميل و تاييد شده در موقع ثبت نام نيمسال اول تحصيلي 97 - 96  توسط پذيرفته شده­گان از محل مربوط اخذ و به موسسه آموزش عالي محل قبولي تحويل گردد در غير اين صورت از ثبت نام آنان ممانعت به عمل خواهد آمد و قبولي آنان « كان لم يكن» تلقي مي گردد.

7-1 داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان (ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيروي مقاومت بسيج مستضعفين و يا وزارت جهاد كشاورزي) قبول شده اند، لازم است معرفي نامه رسمي از ارگان مربوطه با امضا و مهر هر يك از روساي ارگان­هاي مذكور كه در آن قيد شده و مويد آن باشد كه داوطلبان با توجه ماده 1 و تبصره­هاي چهارگانه آن در آيين نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلبان بسيجي به دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالي و ساير شرايط مندرج در آيين نامه مذكور واجد شرايط استفاده از سهميه رزمندگان مي باشد، را ارائه نمايند.

7-2 داوطلباني كه با استفاده از سهميه ايثارگران (بنياد شهيد و امور ايثارگران) پذيرفته شده اند‌، ‌در زمان ثبت نام، ملزم به ارائه تاييديه سهميه قبولي خويش نمي باشند و ملاك عمل براي ثبت نام، همان عنوان درج شده در ليست هاي ارسالي به موسسات مي باشد.

7-3 ارائه معرفي نامه رسمي مبني بر واجد شرايط بودن براي استفاده از امتياز ويژه مربيان «رسمي قطعي» و يا «رسمي آزمايشي» شاغل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي وابسته وزارت علوم،

8- آدرس پستی دانشگاه محل تحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد به صورت تایپ شده

9- پرینت فرم های ثبت نامی در مرحله ثبت نام غیر حضوری

 

مکان ثبت نام: گرگان- خیابان شهید بهشتی- دانشگاه گلستان- ساختمان شماره 3 دانشکده علوم

شماره تماس آموزش دانشکده علوم: 01732221686 و مدیریت تحصیلات تکمیلی 01732303983

توجه: مدارك تحويل شده به اداره پذيرش و ثبت نام به هيچ وجه مسترد نمي گردد. لذا قبل از تحويل مدارك ازآن ها كپي تهيه نماييد.

 


تعداد بازدید: 522