معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

قابل توجه کلیه دانشجویان

یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷

با توجه به پايان فرآيند ثبت نام، انتخاب واحد و ترميم در نيمسال جاری، همچنين حذف و ادغام برخی از گروههای درسی به دليل به حد نصاب نرسيدن تعداد دانشجويان:
ضروری است كليه دانشجويان حداكثر تا روز چهارشنبه 02/ 08/ 97 با مراجعه به سامانه آموزش گلستان، برنامه هفتگی نيمسال جاری ( گزارش 78 ) را ملاحظه و در صورت وجود هرگونه ايراد و اشكال به آموزش دانشكده مراجعه نمايند.
عدم مراجعه در موعد مقرر به منزله تاييد برنامه هفتگی و انتخاب واحد نيمسال جاری توسط دانشجو می باشد.


تعداد بازدید: 190