معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

شنبه ۱ دی ۱۳۹۷

حذف اضطراري درس (حداكثر يك درس نظري با رعايت باقي ماندن حداقل 12 واحد(مقطع كارشناسي) حداقل 8 واحد (مقطع كارشناسي ارشد) ) از تاريخ 97/10/1 لغايت 97/10/5 در سامانه گلستان و از طريق پردازش 12140 قابل انجام مي باشد.

مشاهده راهنما


تعداد بازدید: 89