معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نظرسنجی از دانشجویان درخصوص برنامه دروس نیم‌سال آتی

شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

برنامه دروس نیم‌سال دوم سال تحصیلی 98-97 در سامانه گلستان ثبت و قابل مشاهده می‌باشد. به منظور بهبود برنامه و تسهیل انتخاب واحد نیم‌سال آتی امکان ارسال نظرات در سامانه گلستان فراهم شده است. 

 - شروع نظرسنجی: روز شنبه مورخ  97/10/15
- پـایان نظرسنجی: روز شنبه مورخ  97/10/22

- نظرات دریافتی توسط مدیران محترم گروه‌ها بررسی و در حد امکان در برنامه نهایی دروس لحاظ خواهد شد.
- مشارکت بیشتر در نظرسنجی به بهترشدن برنامه و در نتیجه تسهیل انتخاب واحد کمک خواهد کرد.


راهنمای مشاهده دروس                 راهنمای شرکت در نظرسنجی


 


تعداد بازدید: 134