معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
حذف اضطراری درس (حداكثر يك درس نظری با رعايت باقی ماندن حداقل 12 واحد(مقطع كارشناسی) حداقل 8 واحد (مقطع كارشناسی ارشد) ) از تاريخ 98/02/29 لغايت 98/02/30 در سامانه گلستان و از طريق پردازش 12140 قابل انجام می باشد.

مشاهده راهنما


تعداد بازدید: 126