معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان در قالب اشتباه در انتخاب رشته، تغییر سهمیه و سایر

دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸

مهلت ثبت نام  از 1398/11/01  تا 1398/11/09

مطابق اطلاعیه زیر ثبت نام اینترنتی را انجام داده و برای تکمیل ثبت نام حضوری به آموزش کل دانشگاه گلستان به آدرس: گرگان، کیلومتر 10 جاده گرگان -گنبد ، کمربندی سرخنکلاته، پردیس جدید دانشگاه گلستان، سازمان مرکزی، امور آموزشی دانشگاه مراجعه نمایید.

اطلاعیه پذیرفته شدگان از طریق آزمون سراسری 98

اطلاعیه پذیرفته شدگان از طریق سوابق تحصیلی 98

چنانچه برای ثبت نام اینترنتی در صورت دارا نبودن اصل هر یک از مدارک خواسته شده تصویر کپی آن را بارگذاری نمایید.


تعداد بازدید: 71