دانشکده فنی و مهندسی گرگان

تمدید حکم مدیر گروه مهندسی پلیمر دانشکده فنی و مهندسی گرگان

یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶

 

طی حکمی توسط ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر یغمایی حکم جناب آقای دکتر گودرزی مدیر گروه مهندسی پلیمر دانشکده فنی و مهندسی گرگان بمدت دو سال دیگر تمدید گردید. مجموعه دانشکده فنی و مهندسی ضمن تشکر آرزوی موفقیت روز افزون برای ایشان را دارد. 


تعداد بازدید: 334