دانشکده فنی و مهندسی گرگان

برنامه هفتگی و امتحانی نیمسال دوم 96-97

یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶

 

قابل توجه دانشجویان محترم، برنامه هفتگی و امتحانی نیمسال دوم 96-97 در بورد دانشکده ​نصب شده است.

لطفا بررسی نموده و پیشنهادهای خود را حداکثر تا تاریخ 30 دی ماه به مدیران محترم گروه ها اعلام نمایید.

(معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده)


تعداد بازدید: 438