دانشکده فنی و مهندسی گرگان

برگزاری امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶

 

برگزاری امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 دانشکده فنی و مهندسی گرگان 

تاریخ برگزاری: 23 دیماه لغایت 4 بهمن ماه 1396

 

 

 

 


تعداد بازدید: 433