دانشکده فنی و مهندسی گرگان

برگزاری جلسه دفاع اولین دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ژئوتکنیک در دانشکده فنی و مهندسی گرگان

دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶

 

جلسه دفاع اولین دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک در روز یکشنبه 1396/10/24 توسط آقای مهندس حسن دهقان( ورودی 1394 دانشکده ) در سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی و مهندسی گرگان برگزار گردید.

عنوان : بررسی تاثیر بیو پلیمرها بر مشخصات مقاومتی خاک های رمبنده با استفاده از آزمایش سه محوری

استاد راهنما: دکتر علیرضا طبرسا
اساتید مشاور: دکتر نیما لطیفی/ دکتر یونس باقری

 

 

 


تعداد بازدید: 493