دانشکده فنی و مهندسی گرگان

حضور ریاست محترم دانشگاه در جلسه شورای دانشکده فنی و مهندسی

چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

جناب آقای دکتر یغمایی ریاست محترم دانشگاه جهت شرکت در جلسه مورخ 14 بهمن ماه شورای دانشکده در دانشکده فنی و مهندسی گرگان حاضر شده و ضمن شنیدن نظرات ریاست ، معاونت و مدیران گروه های آموزشی جهت پیشبرد اهداف و حل مشکلات و مسایل دانشکده گفتگو کردند.

 


تعداد بازدید: 309