دانشکده فنی و مهندسی گرگان

ارتقاء رتبه دکتر حسینی کهساری عضو گروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی گرگان به مرتبه دانشیاری

شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

 

جناب آقای دکتر سید محمد جواد کهساری عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی گرگان، با کمال مسرت ارتقاء مرتبه جنابعالی از استادیاری به دانشیاری را تبریک گفته و مجموعه همکاران دانشکده فنی مهندسی آرزوی موفقیت روزافزون را برای جنابعالی دارد.


تعداد بازدید: 207