دانشکده فنی و مهندسی گرگان

انتصاب مدیر گروه رشته مکانیک دانشکده فنی و مهندسی گرگان

شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷

طی حکمی از سوی دکتر فرهاد یغمائی، رئیس دانشگاه گلستان دکتر معصومه رحیمی به عنوان مدیر گروه رشته مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی گرگان منصوب شدند.

در بخشی از این حکم ایشان آمده است، «امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام شرح وظایف محوله(موضوع آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) موفق و مؤید باشید.»

همچنین در حکم جداگانه ای از زحمات دکتر محمدجواد حسینی کهساری مدیر سابق این گروه قدردانی به عمل آمد.

گفتنی است این جلسه با حضور دکتر مجید زیارت بان ریاستدانشکده فنی و مهندسی گرگان و جمعی از مدیران گروه این دانشکده برگزار شد.


تعداد بازدید: 251