دانشکده فنی و مهندسی گرگان

انتخاب کتابخوان برتر دانشگاه از گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی گرگان

سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷

انتخاب آقای میثم وفائیان دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی مکانیک را به عنوان یکی از دو کتابخوان برتر دانشگاه، به ایشان و گروه مهندسی مکانیک تبریک عرض نموده و آرزوی توفیقات بیشتر برای ایشان دارد.

                                                                                               رییس دانشکده


تعداد بازدید: 124