دانشکده فنی و مهندسی گرگان

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های آزمایشگاهی (دوره کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 1396 به بعد)

شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷

 

پیرو نامه رییس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده می رساند (رشته های آزمایشگاهی ورودی 1396 به بعد)  مبلغ 5000000 ریال (معادل پانصد هزار تومان) اعتبار پژوهشی جهت استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی موجود در دانشگاه برای دانشجویان در نظر گرفته شده است که برای استفاده لازم است فرم موجود در سایت آزمایشگاه مرکزی - www.Centrallab.gu.ac.ir - را تکمیل نموده و به دفتر آزمایشگاه تحویل نمایند. 

متذکر می گردد فرم درخواست پس از تایید آزمایشگاه مرکزی (در راستای پروپوزال تایید شده) لحاظ گردیده و دانشجویان می توانند تا سقف میزان اعتبار پژوهشی بعلاوه آخرین موجودی گرنت پایان نامه از خدمات آزمایشگاههای دانشگاه بهره مند گردند.

 


تعداد بازدید: 104