دانشکده فنی و مهندسی گرگان

پیام رئیس دانشکده فنی و مهندسی گرگان بمناسبت 16 آذر ماه، روز دانشجو

شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷

 

دوران دانشجویی، دوران اوج پرواز تفکر و اندیشه است. دانشجو تجلی آزادگی است و با احساس مسؤولیت نسبت به محیط پیرامون خود، همواره یار و همراه مسؤولین در مسیر پیشرفت دانشگاه بوده و خواهد بود.

روز دانشجو را به دانشجویان عزیز و فهیم دانشکده تبریک عرض نموده و آرزوی سلامتی و سربلندی برای شما عزیزان دارم.

مجید زیارتبان

رئیس دانشکده فنی ومهندسی گرگان 

             


تعداد بازدید: 122