دانشکده فنی و مهندسی گرگان

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی: حذف اضطراري درس

یکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی:

حذف اضطراري درس (حداكثر يك درس نظري با رعايت باقي ماندن حداقل 12 واحد(مقطع كارشناسي) حداقل 8 واحد(مقطع كارشناسي ارشد) )

از تاريخ 97/10/01 لغايت 97/10/05 در سامانه گلستان و از طريق پردازش 12140 قابل انجام مي باشد.

براي مشاهده راهنما به صفحه اول سامانه گلستان به آدرس: https://golestan.gu.ac.ir مراجعه نمايید.

امور آموزشی 1397/10/01


تعداد بازدید: 115