دانشکده فنی و مهندسی گرگان

انتصاب مدیر گروه رشته مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی گرگان

چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷

طی حکمی از سوی دکتر فرهاد یغمائی، رئیس دانشگاه گلستان دکتر علیرضا طبرسا به عنوان مدیر گروه رشته مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی گرگان منصوب شدند.

در بخشی از این حکم ایشان آمده است، «امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام شرح وظایف محوله(موضوع آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) موفق و مؤید باشید.»

همچنین در حکم جداگانه ای از زحمات دکتر سید رسول داودی مدیر سابق این گروه قدردانی به عمل آمد.

گفتنی است این جلسه با حضور دکتر مجید زیارت بان رئیس دانشکده فنی و مهندسی گرگان و جمعی از مدیران گروه این دانشکده برگزار شد.


تعداد بازدید: 155