دانشکده فنی و مهندسی گرگان

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان گرامی براساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه و اصلاح تقویم آموزشی زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98 مطابق جدول زیر اعلام میشود.

 

 

نکات مهم:

- کلیه دروس ارائه شده در سطح دانشگاه برای همه دانشجویان و اساتید با استفاده از گزارش 102 قابل مشاهده است.

- مندرجات ستون محدودیت اخذ در گزارش 102 تنها تا ساعت 00:8 صبح روز جمعه 97/11/12 اعمال خواهد شد. بدیهی است پس از آن سامانه اجازه اخذ درس بدون توجه به آن محدودیتها را به همه دانشجویان خواهد داد.

- زمان انتخاب واحد به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. کلیه عواقب عدم انتخاب واحد در موعد مقرر برعهده شخص دانشجو خواهد بود.

- راهنمای انتخاب واحد در صفحه اول سامانه گلستان قابل مشاهده است.

- آدرس سامانه گلستان: https://golestan.gu.ac.ir

 

امور آموزشی دانشگاه

1397/10/30


تعداد بازدید: 339