دانشکده فنی و مهندسی گرگان

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی گرگان

چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی گرگان

جهت دسترسی به شیوه نامه اجرایی آیین نامه کارشناسی ارشد از طریق وبسایت دانشگاه،

صفحه مدیریت تحصیلات تکمیلی.آیین نامه ها و مصوبات کارشناسی ارشد؛

با لینک:

http://gu.ac.ir/education/ContextPage?id=12079

مراجعه فرمایید.


تعداد بازدید: 292