دانشکده فنی و مهندسی گرگان

اطلاعیه: قابل توجه استادان ارجمند و دانشجویان گرامی

سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

طبق تقویم آموزشی دانشگاه

  • روز شنبه 25/12/97 الی روز چهارشنبه 29/12/97 هفته هفتم آموزشی میباشد.
  • روز شنبه 17/01/98 الی روز چهارشنبه 21/01/98 هفته هشتم آموزشی میباشد.

همچنین

با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور، از روز شنبه 17/01/98 تا پایان نیمسال جاری زمان برگزاری کلاس های بعد از ظهر به صورت زیر تغییر میکند.

ساعت 13-15  به  ساعت  13:30-15:30

ساعت 15-17 به ساعت  15:30-17:30

ساعت 17-19 به ساعت  17:30-19:30

در راستای حرکت همگانی به سمت بهبود کیفیت شایسته است که مطابق تقویم آموزشی مصوب، کلیه فعالیتهای آموزشی دایر و برقرار باشد.

امور آموزشی دانشگاه   

1397/12/21


تعداد بازدید: 190