دانشکده فنی و مهندسی گرگان

اطلاعیه امتحانات : قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی

شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم دانشگاه می رساند؛

بر اساس آیین نامه اجرایی شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور حکم انضباطی تقلب پس از احراز تقلب و تنبیه بند 6 ـ دادن نمره 0.25 - در درس مورد نظر  می باشد. براساس همین آیین نامه و ابلاغیه وزارت علوم؛ تحقیقات و فن آوری غیر قابل امحاء بوده و باعث تثبیت در ریز نمرات می باشد که تبعات بسیاری برای دانشجوی متخلف در پیش خواهد داشت. ازجمله منجر به پاسخ منفی به استعلام انضباطی در دستگاه های مختلف اجرایی و غیره خواهد شد.   


دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه


تعداد بازدید: 214