دانشکده فنی و مهندسی گرگان

آخرین مهلت تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد و ثبت درخواست دفاع

یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

آخرین مهلت تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد و ثبت درخواست دفاع در گروه و سامانه گلستان در نیمسال دوم تحصیلی 98-97 تا تاریخ چهارشنبه 13 شهریور 1398 می باشد.

آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاع پایان نامه در نیمسال دوم 98-97 تا روز چهارشنبه تاریخ 27 شهریور 1398 می باشد.


تعداد بازدید: 551