دانشکده فنی و مهندسی گرگان

برگزاری دوره برق صنعتی در سالن رشد دانشگاه گلستان، توسط مهندس مهدی تاج دینی از شرکت مپنا با کوشش انجمن علمی مهندسی برق

دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶

اولین دوره مقدماتی HSE با حضور مهندس ابطحی از شرکت بام فرآیند، با همکاری دانشکده فنی و مهندسی گرگان و دفتر توسعه پایدار در روزهای پنج شنبه (31 فروردین) و جمعه (1 اردیبهشت) در دانشگاه گلستان برگزار گردید.

این برنامه در 3 بخش انجام گردید، در بخش اول مباحث اولیه بهداشت، امنیت و محیط زیست مطرح گردید. در بخش دوم بصورت فعایلت های تیمی موارد مربوط به HSE و ارزیابی ریسک مورد مطالعه قرار گرفت. در بخش سوم این دوره آشنایی با مواد شیمیایی، طریقه دفع مخاطرات و اطفای حریق آموزش داده شد.

 

 

  در انتهای این دوره مدرک علمی بین المللی HSE از دانشگاه ژیکسرت نروژ به شرکت کنندگان ارائه گردید.


تعداد بازدید: 281