دانشکده فنی و مهندسی گرگان

نشست دانشجویان گروه های آموزشی با ریاست و معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده و اساتید گروه

دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶

گروه مهندسی عمران یکشنبه مورخ 1396/01/27 از ساعت  11:00 الی  13:00 درسالن اجتماعات دانشکده

گروه مهندسی برق یکشنبه مورخ 1396/02/03 از ساعت  09:15 الی 10:15 درسالن اجتماعات دانشکده

گروه مهندسی کامپیوتر  دوشنبه مورخ 1396/02/04 از ساعت  11:30 الی 12:30 درسالن اجتماعات دانشکده

گروه مهندسی پلیمر دوشنبه مورخ 1396/02/04 از ساعت  13:30 الی 15:30 درسالن اجتماعات دانشکده

گروه مهندسی معماری دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰ در آتلیه شماره ۲۲ سایت شهید بهشتی

گروه مهندسی مکانیک سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰ در  سالن اجتماعات دانشکده

 


تعداد بازدید: 217