دانشکده فنی و مهندسی گرگان

نشست مشترک شورای دانشکده با معاون محترم پژوهشی و مدیران حوزه معاونت پژوهشی

یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶

نشست مشترک اعضای شورای دانشکده با معاون محترم پژوهشی و مدیران حوزه معاونت پژوهشی مورخ ۶ آبان ۱۳۹۶ در دانشکده برگزار گردید.


تعداد بازدید: 263