دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

بازدید علمی، آموزشی دانشجویان گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

بازدید دانشجویان گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی علی آباد مورخ 97/02/03 از پروژه های ژئوتکنیک در حال اجرا در شهر بابلسر برگزار شد که از مهمترین آنها عبارتند از :

1-پل چهارم قوسی بابلسر

2-مراحل اجرای شمع های درجا( حفاری، سبدگذاری، بتن ریزی)

3-اجرای سازه نگهبان خرپایی

4-اجرای سازه نگهبان به روش شمع های سازه ای و پلاستیک

5-بهسازی خاک به روش میکروپایل

6-احداث دیوار حائل

7- مطالعات ژئوتکنیک شامل حفاری- نمونه برداری-آزمایشگاه SPT

در این بازدید استاد دروس ژئوتکنیک دانشکده دانشجویان را همراهی می کردند و توضیحات لازم در ارتباط با نحوه اجراپروژه ها و مطالعات را به دانشجویان ارائه می دادند.

 


  • برچسب ها:
  • s
تعداد بازدید: 290