دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

معرفی دانشکده

تاریخچه دانشکده فنی و مهندسی

این دانشکده فعالیت های آموزشی خود را از سال 1385 با پذیرش تعداد 50 دانشجو در رشته های کامپیوتر(نرم افزار) و نقشه برداری(ژئودزی) مقطع کاردانی در مهرماه و 24 دانشجو در رشته عمران(کارهای عمومی ساختمان) در بهمن ماه در مقطع کاردانی تحت سرپرستی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در شهرستان علی آباد کتول آغاز نمود. از سال 1387 با تاسیس دانشگاه گلستان ، به عنوان یک دانشکده در کنار دو دانشکده دیگر سنگ بنای این دانشگاه را گذاشت.

این دانشکده همزمان با دانشگاه گسترش یافت و درسال1387 با موافقت شورای گسترش آموزش عالی دو رشته مهندسی تکنولوژی کامپیوتر و مهندسی تکنولوژی نقشه برداری راه اندازی شد. درسال 1389 رشته های مهندسی عمران و مهندسی شیمی به رشته های موجود اضافه شد و درسال 1391 رشته مهندسی برق و درسال 1393 رشته مهندسی کامپیوتر راه اندازی شد.

این دانشکده در حال حاضر(نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396) با 10 نفر عضو هیات علمی و به تعداد 520 نفر دانشجو در 5 گروه آموزشی در دوره های روزانه و شبانه در مقطع تحصیلی کارشناسی  و کارشناسی ارشد مهندسی شیمی خدمات علمی وآموزشی ارائه می دهد.

 


تعداد بازدید: 1072