دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

نشست ریاست محترم دانشکده با رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان علی آباد کتول

شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷

در این جلسه مقرر گردید کلاس های احیا ( cpr) و کمک های اولیه در سطوح مختلف در دانشکده با همکاری جمعیت هلال احمر برگزار گردد.


تعداد بازدید: 690