دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

ثبت نام سرویس گرگان

یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان متقاضی سرویس گرگان به فاضل آباد و بلعکس در طول روز، جهت هماهنگی و ثبت نام به آقای محمودی مراجعه نمایید .


تعداد بازدید: 310