دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

مسئول دفتر

نام ونام خانوادگی: مجتبی محمودی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی - تحول

سمت: مسئول دفتر

آدرس: فاضل آباد،خیابان شهدای گمنام،جنب آتشنشانی، ساختمان شماره 2 دانشکده فنی ومهندسی علی آبادکتول

تلفن تماس: 34266236-017 داخلی 102

فاکس: 34266236-017

پست الکترونیکی: m.mahmodi@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 458