دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

شماره های تماس

 

                                      شماره های تماس دانشکده 34266235-017 و 34266236 -017

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

دورنگار

ايميل

1

دکتر مرتضی زنگانه

رئیس دانشکده

100

---

m.zanganeh@gu.ac.ir

2

دکتر نسيبه حاجيلري

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

101

---

n.hajilari@gu.ac.ir

3

صدیقه اشرفی

مسئول دفترحوزه ریاست و دبیرخانه

102

6

m.mahmoodi@gu.ac.ir

4

مجتبی محمودی

رابط حراست دانشکده و مسئول امور عمومی

118

---

s.ashrafi@gu.ac.ir

5

دانیال ایلجاری

مسئول سایت و تاسیسات

106

---

---

6

مهدی زنگانه

کارپردازی

108

107

m.zanganeh@gu.ac.ir

7

علی نظری کتولی

مسئول امورفرهنگی و رابط تربیت بدنی

109

---

a.nazary@gu.ac.ir

8

عبدالله غیجی

مسئول امور دانشجویی و کتابخانه

105

---

a.ghaji@gu.ac.ir

9

زهرا اسدی آلوستانی

کارشناس آموزش دانشکده

111

---

z.asadi@gu.ac.ir

10

هاجر کریمی گورجی

کارشناس آموزش دانشکده

112

---

h.karimi@gu.ac.ir

11

وجیهه جعفری

کارشناس آزمایشگاه ها و کارگاه ها

---

---

34236493

12

دکتر قاسم بهلکه

عضو هیأت علمی مهندسی گروه شیمی

114

---

gh.bahlakeh@gu.ac.ir

13

دکتر هانیه شکی

عضو هیأت علمی مهندسی شیمی

115

---

h.shaki@gu.ac.ir

14

دکتر نورالدین دبیری

عضو هیأت علمی مهندسی صنایع

116

---

n.dabiri @gu.ac.ir

15

دکترسیدعباس حسینی جو

عضو هیأت علمی مهندسی صنایع

117

---

Sa.hosseinijou@gu.ac.ir

16

دکتر حسین کریمیان

عضو هیأت علمی مهندسی شیمی

118

---

h.karimian @gu.ac.ir

17

دکتر محمد مقصودلو

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

120

---

m.maghsoudloo@gu.ac.i

18

دکترمحسن لشکربلوک

مدیر گروه مهندسی عمران

121

---

m.lbolok @gu.ac.ir

19

مهندس عبدالمطلب رستگار

مدیر گروه مهندسی نقشه برداری

122

---

a.rastegar@gu.ac.ir

20

دکترمحمد پروین درآباد

مدیر گروه مهندسی برق

123

---

m.parvin@gu.ac.ir

21

علی تجری

خدمات

130

---

a.tajari@gu.ac.ir

22

انتظامات

---

صفر

200

 

 

 

 

 

 

 

 


تعداد بازدید: 816