دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

رابط تربیت بدنی

نام ونام خانوادگی: علی نظری کتولی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی - تحول اداری

سمت: رابط تربیت بدنی دانشکده

آدرس: فاضل آباد،خیابان شهدای گمنام،جنب آتشنشانی، ساختمان شماره 2 دانشکده فنی و مهندسی علی آبادکتول

تلفن تماس: 34266236-017 داخلی 109

فاکس: 34266236-017

پست الکترونیکی:a.nazary@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 612