دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

اولین دوره آموزشی آشنایی با نانو الیاف پلیمری و بررسی کاربرد آنها در مهندسی بافت و ساخت باتری

سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶

گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی علی آباد با همکاری انجمن علمی مهندسی شیمی برگزار می کند:

***اولین دوره آموزشی آشنایی با نانو الیاف پلیمری و بررسی کاربرد آنها در مهندسی بافت و ساخت باتری***

برگزار کننده دوره : خانم دکتر هانیه شکی

مدرسان دوره :

1- دکتر هانیه شکی (دکتری مهندسی پلیمر- علوم و تکنولوژی رنگ از دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

2- دکتر مرضیه رنجبرمحمدی ( دکتری مهندسی نساجی از دانشگاه صنعتی امیر کبیر)

3- دکتر میررضا موسوی ( دکتری مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

محل برگزاری : دانشکده فنی و مهندسی علی اباد کتول

زمان برگزاری: 7 و 8 تیرماه 1396

آخرین مهلت ثبت نام: 4 تیرماه 1396


تعداد بازدید: 416