معاونت اداری، مالی و عمرانی

قرارداد رفاهی با مجموعه قصر خورشید

شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
 

    جهت رفاه حال کارکنان محترم دانشگاه گلستان، قرارداد همکاری با مجموعه قصر خورشید منعقد گردیده است بر طبق این قرارداد هزینه تخفیف 15% در تمامی روزهای هفته و تخفیف 10% در روزهای پنجشنبه و جمعه شامل حال کارکنان دانشگاه گلستان خواهد بود. شایان ذکر است همراه داشتن کارت پرسنلی برای استفاده از این تخفیف الزامی است.

آدرس: گرگان - بلوار ناهارخوران - مجموعه قصر خورشید - شماره تماس


تعداد بازدید: 138