حراست

 باز نکردن ایمیل های دریافتی از منابع ناشناس 

دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

 باز نکردن ایمیل های دریافتی از منابع ناشناس 
این قانون ساده را پیروی کنید، «اگر فرستنده نامه را نمی شناسید، نسبت به نامه و پیوست های آن بسیار با دقت عمل نمایید». 

حتی امروزه پیشنهاد میشود اگر ایمیلی از افرادی که میشناسید هم دریافت نمودید ، قبل از باز نمودن آن و ضمیمه اش ، با یک تماس ساده از صحت ارسال ایمیل از سوی فرد مذکور اطمینان حاصل کنید.


  • برچسب ها:
  • نکته های امنیتی
  • دانشگاه گلستان
  • حراست دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 342