دانشکده علوم انسانی

هیات علمی گروه حقوق

مدیرگروه: دکتر هادی حاج زاده

**************************

اساتید گروه به ترتیب حروف الفبا

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

هادی حاج زاده

استادیار  گرایش حقوق عمومی

دکترا  از  دانشگاه تهران

h.hajzadeh@gu.ac.ir

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

مجید صفوی

استادیار گرایش حقوق خصوصی

دکترا  از دانشگاه امام صادق (ع)

m.safavi@gu.ac.ir

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

ابوالفضل دنکوب

استادیار  گرایش حقوق خصوصی

دکترا از دانشگاه شهید بهشتی

a.dankoub@gu.ac.ir

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،


  • برچسب ها:
  • گروه حقوق
تعداد بازدید: 515